Helden In IT Focus Op Talent

Wij geloven dat ieder mens talent heeft. De kunst is dit talent te ontdekken en te ontwikkelen.

Talent en ICT

Bij Helden in zijn we goed in het herkennen van talent en onderzoeken van mogelijkheden in het gaan werken in de ICT. We bieden werkervaringsplekken waar gewerkt kan worden aan persoonlijke en werkinhoudelijk doelen, waarmee we mensen verder helpen in het arbeidsproces. 

ICT Assessments

Heb je ambitie en/of ervaring in de IT, maar heb je onvoldoende zicht op je mogelijkheden in de IT op korte en langere termijn? Dan is Helden in IT misschien wel dé plek waar jij naar zoekt.

Werkervaringsplaatsen

Aan een select aantal kandidaten kunnen wij een werkervaringsplaats aanbieden. Bestaan er door omstandigheden onvoldoende mogelijkheden om een opleiding te volgen of is er naast je opleiding behoefte aan een plek waar je uitgedaagd wordt en leert op het gebied van IT?

Extern IT-Talent

De bij Helden in IT werkzame krachten zijn beschikbaar voor elke IT-organisatie. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld één programmeur, een compleet Scrum-team en alles daartussenin.

Praktijkassessment

Op termijn zullen wij een basistraining van 6 weken gaan starten. Hierin bieden wij de basis die nodig is om een vakspecifieke vervolgopleiding te gaan volgen. Hierin komt onder meer het programmeren in Python voor. 

Onze opdrachtgevers

Scroll naar top