Leren programmeren met Donja van Esch

Leren Programmeren Met Donja Van Esch

Programmeertraining Autisme

Donja van Esch gaat bij Helden in IT programmeertraining geven. Deze training is met name voor mensen binnen het autismespectrum geschikt. Het ging in ons vorige blog al over vrouwen met autisme. Donja heeft zelf de diagnose. Lees verder en je komt te weten over Donja’s programmeerachtergrond, plus wat haar autisme voor haar heeft betekend en nog steeds betekent.

Het begin achter de programmeertraining

Donja was een jaar of tien toen ze voor Sinterklaas een heuse Commodore 64-spelcomputer kreeg. Zij gebruikte hem ‘gewoon’ om spelletjes op te spelen, maar haar broer was destijds bezig met machinetaal en gebruikte dat om op het scherm sprites te maken: plaatjes opgebouwd uit blokjes. Denk aan de vertrouwde Space Invaders of de spookjes uit Pac-Man.

Het wekte meteen Donja haar interesse. Met handleidingen erbij probeerde ze dit soort plaatjes ook zelf te maken. Als tienjarige lukte het haar niet erg. Maar de kiem was gelegd.

Jaren later, bij het kiezen van haar vakkenpakket op de middelbare school, had Donja een duidelijk doel voor ogen: ze koos voor de richting Economie en Informatica. Na de middelbare school ging ze Bedrijfsinformatica studeren. Ze vond daar echter weinig aansluiting met klasgenoten. Er was een klasgenoot die in het eerste jaar van de opleiding wegging en koos voor een eenjarige praktijkopleiding tot applicatieprogrammeur.

Donja woog haar opties af. Uiteindelijk besloot ook zij in het eerste jaar te stoppen met Bedrijfsinformatica en voor de opleiding tot applicatieprogrammeur te kiezen, waar ze in september van dat jaar aan begon.

Programmeertalen

Met de opkomst van het internet gebruikte Donja de talen HTML, CSS en JavaScript om websites te maken. Thuis heeft ze deze kennis uitgebreid door zich bezig te houden met het maken van applicaties.

Laten we even rekening houden met de leken onder ons. Wat is kort samengevat eigenlijk een programmeertaal? Donja omschrijft een programmeertaal als een taal waarin opdrachten staan die een computer moet uitvoeren. Er zijn vele verschillende programmeertalen, elk met een eigen manier voor het invoeren van opdrachten. Maar het kerndoel van een programmeertaal blijft altijd hetzelfde: de computer, oftewel de hardware, moet doen wat de software zegt.

Dus wat kun je allemaal met programmeertalen? Nogal veel. Je kunt denken aan het ontwikkelen van games tot het aansturen van stoplichten of het berekenen van een baan van een spaceshuttle rond de maan. In principe automatiseer je processen. Zo neemt de kans op fouten af. Bovendien kunnen processen ermee worden versneld of voor de gebruiker makkelijker worden gemaakt.

Autismespectrum

Donja heeft een vorm van autisme. Zoals bij zoveel vrouwen met autisme, is dit ook bij haar op latere leeftijd pas ontdekt. Daardoor heeft ze er dus lange tijd niet van geweten. Ze denkt dat haar autisme al met al eerder een positieve dan negatieve invloed op haar programmeercarrière heeft gehad. Haar interesse in de IT is groot, ze is leergierig en ze beheerst de materie snel. Het zijn vaak mensen met autisme die goed zijn in IT-werkzaamheden, maar niet goed verder komen in reguliere opleidingen. Omdat Donja zelf weet hoe het is om te leven met autisme, heeft ze een heel goed idee van wat deze mensen nodig kunnen hebben.

Helden in IT

Dan is er de vraag hoe Donja terechtkwam bij Helden in IT. Een periode had ze zich gewijd aan moeder zijn voor haar twee kinderen. Zij zijn inmiddels opgegroeid, dus kan Donja zich weer echt gaan storten op haar werk en passie: programmeren en development. Bij Helden in IT vond ze daar de perfecte plek voor. Hier kan ze haar kennis overdragen aan mensen die nieuw zijn in het IT-veld, op een manier die past bij de persoon. Dat sprak Donja bijzonder aan.

Lesgeven

Donja verzorgt bij Helden in IT programmeertraining. Maar hoe is het lesgeven voor haar eigenlijk begonnen? Bij de opleiding tot applicatieprogrammeur hoorde ook een stage van een half jaar. Zodoende kwam Donja terecht bij een softwarehuis, samen met twee klasgenoten. Door middel van cursussen die dit softwarehuis had geschreven, leerde ze de fijne kneepjes van het programmeren nog wat meer. Ze kon er na haar opleiding en stage meteen terecht als junior software-developer.

Bij een ander bedrijf waar Donja later werkte, stond ze al voor de klas om uitleg over programmeren te geven. De opzet hiervan was traditioneel klassikaal. Ze kon wat haar betreft niet al te diep op de materie ingaan, omdat ze zich aan het lesboek moest houden. Liever had ze over het onderwerp meer verteld.

Wat Donja aantrekt in het lesgeven, is vooral het helpen van mensen. Je kunt je kennis overdragen aan een ander en diegene tools meegeven voor zijn of haar verdere loopbaan.

Persoonlijke programmeertraining

Een groot deel van de programmeertraining schrijft Donja helemaal zelf. Daarnaast wil ze mensen in hun eigen tempo de leerstof in zich op laten nemen. Er wordt gewerkt in kleine groepen. Met de onderwerpen waar iemand nog moeite mee heeft, helpt Donja diegene één op één verder. Deze opzet maakt dat de programmeertraining ook geschikt is voor diegenen die via de normale wegen wat vastlopen.

Een programmeertraining, ook voor vrouwen…?

De IT-sector wordt gedomineerd door mannen. Toch is Donja zelf niet zo gefocust op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Ze heeft echter gemerkt dat het onderscheid door anderen wel degelijk wordt gemaakt, maar in Donja’s geval was dat niet altijd negatief. Wel merkte ze dat de mannen in haar werkomgeving vaak moesten wennen aan een vrouw. Maar ze is ook weleens uit meerdere kandidaten gekozen, juist omdat ze vrouw was. De gedachte daarbij was dat vrouwen ordelijker en netter waren.

Op je plek zijn

Heeft Donja zelf nog ideeën over wat mensen met autisme en in het bijzonder vrouwen met autisme nodig hebben om op hun plek te zijn? Laat iedereen zichzelf zijn. Per slot van rekening heeft iedereen bepaalde eigenaardigheden. Mensen met autisme hebben wat meer de tijd nodig, bijvoorbeeld om tot rust te komen, zich aan te passen of informatie te verwerken. Geef iemand met autisme bijvoorbeeld de mogelijkheid om later ergens op terug te komen.

Het is nog weleens lastig voor mensen om rekening te houden met vrouwen die een vorm van autisme hebben, omdat van een vrouw wordt verwacht dat zij sociaal is. Maar dat hangt volgens Donja toch echt van de persoon af. Vrouwen zijn daarnaast geneigd om gewoon maar door te blijven werken en daarmee over hun grens heen te gaan. Het is fijn als er iemand is die daar oog voor heeft, die de focus legt op iemands kwaliteiten, en ondersteuning kan bieden als iemand even vastloopt.

Vragen of opmerkingen?