Helden in IT onderdeel van ‘Stap voor Stap’

Goed nieuws: Helden in IT is aangesloten bij het programma Stap voor Stap van Instituut Gak! Net als Helden in IT wil Instituut Gak mensen met talent, maar met eveneens een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt, verder helpen richting betaald werk. In februari 2024 kreeg Helden in IT van Instituut Gak een mooie subsidie toegekend om veertien van onze dagbesteders voorzichtig, met behoud van een stabiel inkomen, stap voor stap naar de reguliere arbeidsmarkt te kunnen helpen.

Deelnemer (links) aan de dagbesteding van Helden in IT naast een begeleider (rechts). Via Stap voor Stap van Instituut Gak helpt Helden in IT dagbesteders aan een betaalde baan.

Dagbesteding Helden in IT

Op Helden in IT’s dagbestedingslocaties in Alkmaar, Hoorn en Purmerend is aan talent geen gebrek. Er zitten bekwame programmeurs, of mensen die goed met 3D-programma’s als Blender overweg kunnen. Een achterstand op bijvoorbeeld sociaal vlak kan ervoor zorgen dat de stap naar een betaalde baan net iets te groot is. De dagbesteding bij Helden in IT is in het leven geroepen zodat deze mensen zichzelf en hun talenten kunnen ontwikkelen, en om zo te zorgen voor perspectief. Want het is natuurlijk zonde als al dit IT-talent verloren gaat.

Stap voor Stap: richting betaald werk

Veel van de deelnemers aan onze dagbesteding zouden graag uitzicht hebben op betaald werk. Maar hoe geef je iemand zekerheid bij zo’n overstap? Denk aan de garantie van een toereikend inkomen en de mogelijkheid een stap terug te zetten als een en ander toch lastig blijkt. Het Stap voor Stap-programma voorziet hierin.

Helden in IT krijgt van Instituut Gak financiering voor een traject van twee jaar. In deze twee jaar kunnen we veertien mensen die bij ons dagbesteding doen begeleiden naar een betaalde baan. Dit kan beschut werk zijn. Een prachtige kans voor mensen van de dagbesteding om hun loopbaan verder uit te breiden!

Simpel Switchen

Simpel Switchen is een initiatief van Divosa. Het initiatief is bedoeld om het voor mensen met een beperking makkelijker te maken aan betaald werk te komen. Ten behoeve hiervan zijn bijvoorbeeld aanpassingen gedaan in wet- en regelgeving, zoals de Participatiewet.

Voor het programma Stap voor Stap kan Simpel Switchen uitstekend worden ingezet. Er wordt gekeken naar de exacte situatie van iemand. Vervolgens kan bepaald worden wat voor diegene de beste route is naar een betaalde baan, en kunnen hier waarborgen bij gegeven worden. Zoals verzekerd blijven van een dagbestedingsplek wanneer een stap terug nodig is en het behoud van een stabiel inkomen.

Perfect huwelijk

Kort gezegd: de dagbesteding van Helden in IT en het Stap voor Stap-programma van Instituut Gak zijn een perfect huwelijk te noemen. Bij onze dagbesteding ontwikkelen mensen hun talent en leren ze gestructureerd te werken. Ze leren er algemene werknemersvaardigheden en worden er zowel persoonlijk als vaktechnisch begeleid. Vanuit Stap voor Stap kan Helden in IT nu concrete stappen zetten om mensen van de dagbesteding naar de arbeidsmarkt te begeleiden. En dat is weer gunstig voor zowel de IT-vraag, als voor diegenen die graag hun werk maken van hun passie.

Vragen of opmerkingen?