Stap voor Stap

Van dagbesteding naar betaald werk.

Helden in IT biedt sinds 2020 dagbesteding voor mensen die talent hebben op het gebied van IT, maar tegelijkertijd een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze dagbesteding richtte zich vanaf het begin op het creëren van kansen voor de deelnemers. Zij leren bijvoorbeeld samen te werken, omgaan met deadlines en gestructureerd werken aan een opdracht. Begin 2024 heeft Helden in IT zich aangesloten bij het Stap voor Stap-programma van Instituut Gak. Het programma helpt mensen die dagbesteding doen de stap naar (beschut) betaald werk te zetten.

Ontstaan

Dagbesteding biedt een veilige, zekere omgeving aan mensen met bijvoorbeeld een sociale beperking, voor wie een betaalde baan – compleet met deadlines, werkdruk, bijkomstige taken, collega’s tot wie iemand zich moet verhouden – zonder juiste ondersteuning net een brug te ver is. Instituut Gak, de voorloper van het UWV, is een vermogensfonds voor maatschappelijke initiatieven en introduceerde in 2022 het programma Stap voor Stap. Dit programma richt zich op mensen met verschillende soorten beperkingen, fysiek, verstandelijk of psychisch, die dagbesteding doen.

Waarom Stap voor Stap?

Vaak genoeg beschikken dagbesteders over vaardigheden die van waarde zijn op de arbeidsmarkt. En niet zelden zouden deze mensen het liefst uitzicht hebben op betaald werk, al dan niet beschut. Tenslotte kan deelnemen aan de arbeidsmarkt iemand helpen zich verder te ontwikkelen en bijdragen aan zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.

Dit is allemaal zeker ook van toepassing op de IT-dagbesteding die Helden in IT aanbiedt. Onze dagbesteders hebben over het algemeen programmeervaardigheden en zijn in veel gevallen autodidact. Een reguliere opleiding of een reguliere baan is buiten bereik gebleven door een sociale achterstand, veroorzaakt door bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis.

Over het algemeen doen mensen dagbesteding vanuit de WMO of WLZ. Deze financieringsvormen zijn er van zichzelf niet zo op ingericht om mensen in meer of mindere mate deel te laten nemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Het idee is om mensen in de WMO of WLZ met behulp van Stap voor Stap hier toch mogelijkheden in te bieden.

De stap van dagbesteding naar een reguliere betaalde baan kan fors zijn. Je komt als dagbesteder ineens voor onzekerheden te staan. Zal je inkomen toereikend zijn? Kun je regulier betaald werk wel aan? Is er passende begeleiding? Is er nog iets voor je om op terug te vallen mocht het nodig zijn?

Voor diegenen die vanuit dagbesteding betaald werk gaan doen, voorziet het Stap voor Stap-programma erin dat zij zekerheid van inkomen behouden, en dat de mogelijkheid om een stap terug te doen er is wanneer de situatie hierom vraagt.

Deelnemer (links) aan de dagbesteding van Helden in IT naast een begeleider (rechts). Via Stap voor Stap van Instituut Gak helpt Helden in IT dagbesteders aan een betaalde baan.

Simpel Switchen

Simpel Switchen is een initiatief van Divosa, om het mensen met een uitkering makkelijker te maken aan betaald werk te komen. De kern is dat iemand naar vermogen en in eigen tempo de overstap kan maken naar een betaalde baan. Het kan hierbij gaan om beschut werk. In het kader van Simpel Switchen is verschillende wet- en regelgeving aangepast, denk aan de Participatiewet.

Doel is om de mens en de behoeften en mogelijkheden van iemand centraal te stellen, en om zorg te dragen voor zekerheid van een stabiel inkomen en voor de mogelijkheid om een stap terug te zetten. Bij dat laatste kan gedacht worden aan eventueel minder uren gaan werken en gegarandeerd blijven van een dagbestedingsplek.

Helden in IT en Stap voor Stap

De dagbesteding van Helden in IT heeft zich altijd gericht op het bieden van perspectief aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We helpen mensen om zich te ontwikkelen en gestructureerd te werken binnen de kaders van een opdracht. Hierbij is eveneens aandacht voor algemene werknemersvaardigheden (op tijd komen, niet opgeven zodra iets lastig wordt of minder interesse wekt, de verhoudingen binnen de organisatie doorhebben en hiernaar handelen). Aan de hand van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) wordt gewerkt aan persoonlijke doelen van een deelnemer.

Maar daarnaast hebben onze begeleiders kennis van IT, zodat ze ook vakinhoudelijke begeleiding kunnen bieden. Zo wordt de dagbesteding doelgerichter en wordt op zowel persoonlijk als vaktechnisch gebied in kaart gebracht wat de sterke en zwakke punten van iemand zijn. Vervolgens kan worden uitgezocht hoe en waar verbetering mogelijk is.

Daarom sluit het programma Stap voor Stap bijzonder goed aan bij de dagbesteding van Helden in IT. Instituut Gak financiert een tweejarig traject van waaruit Helden in IT mensen die aan de dagbesteding deelnemen, kan helpen aan betaald, mogelijk beschut werk op basis van Simpel Switchen.

Dat biedt flinke kansen. Zowel om te zorgen dat waardevol IT-talent niet verloren gaat, als om mensen tot bloei te laten komen en meer op eigen benen te laten staan.

In samenwerking met

Meer informatie

Interesse? Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op!